Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. QS Al Baqarah (2): 261

Do'a Yang Terkabulkan

Ada seorang perempuan, guru TK, yang datang kepada Ustadz, dia bercerita kalau setiap bulannya menyedekahkan gajinya 150.000, selain itu dia juga mengerjakan amalan yang lain, seperti tahajud, puasa sunnah dan lainnya. Tapi, sepertinya keinginannya belum juga terkabul. Kemudian Ustadz tersebut bertanya tentang do'a/harapan perempuan tersebut atas amalan-amalan yang dia kerjakan. Perempuan itu pun mengutarakan kalau dia ingin mendaptkan gaji 3.000.000 perbulan, selain itu, dia juga ingin menjadi kepala sekolah TK tersebut. Ustadz itu pun berkata kalau insyaallah keinginan perempuan itu akan terkabul.

Selang beberapa waktu perempuan itu datang lagi ke Ustadz tersebut. Kali ini dia membawa berita gembira. Dia bercerita kalau mendapatkan suami seorang pegawai dengan gaji per bulannya 3.000.000, berarti sebulan pendapatan perempuan itu sekarang malah lebih dari 3.000.000, karena penghasilan dari suami ditambah dengan penghasilannya sendiri. Selain itu, sekarang dia bukan hanya menjadi kepala sekolah TK tersebut, tapi menjadi pemiliknya, berarti kedudukannya malah lebih tinggi dari kepala sekolah. Karena, sekolah tersebut adalah milik mertuanya yang sekarang sepenuhnya diserahkan kepadanya. Subhanallah.....

*) Cerita ini saya dengar dari seorang teman yang kebetulan ikut acara yang dihadiri oleh Ustadz Yusuf Mansyur di Slawi. Tanpa mengurangi inti dari kandungan cerita dari kawan saya.